1. Türkmenistan, Aşgabat, Atatürk köç. 7 (Olimpiýa şäherjiginiň Tennis toplumy)

2. Türkmenistan, Aşgabat, Bagtyýarlyk köç. 9 ("Aşgabat" köpugurly stadiony)

3. Türkmenistan, Aşgabat, 30-njy mkr. 2-nji geçelgesi, jaý 2 (11-nji sport mekdebi) 

4. Türkmenistan, Aşgabat, Görogly köç. 116 ("Bagtyýarlyk" sport toplumy)

5. Türkmenistan, Aşgabat, 10 ýyl Abadançylyk köç. 48 (Aşgabat Tennis kluby)

6. Türkmenistan, Aşgabat, 10 ýyl Abadançylyk köç. 160

Suratlar

Hemaýatkärler