06 – 12-nji
sentýabry 2021ý.

00

GÜN

00

SAG

00

MIN

00

SEC

Aziŷa we Okeaniŷa
sebitiniñ IV
toparynyñ ýaryşy

2021-nji ýylda Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogy atly ýaryşynyň Türkmenistanda geçirilmegi.

2021-nji ýylyň 06-12-njy sentýabry aralygynda ýurdumyzyň Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis Toplumynda Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogy atly ýaryşynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Dewisiň Kubogy erkek türgenleriniň toparlaýyn ýaryşy tennis dünýäsinde iň uly derejesindäki ýaryşy bolup durýar. Bu ýaryşynyň bir tapgyrynyň ýurdumyzda geçirilmegi Türkmenistanda sagdyn bedenli we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek, ýokary netijeli sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmek hem-de bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak baradaky döwlet syýasatynyň netijelidiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Bu ýokary derejesindäki halkara ýaryş Olimpiýa şäherçesiniň Tennis Toplumynyň tennis meýdançalarynda geçiriler. Bu ajaýyp we döwrebap sport desgasy halkara kadalaryna we standartlaryna laýyk gelýär we ýokary hilli sport enjamlary bilen üpjün edilen.

Ýurdumyzda geçiriljek Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogyna 15 döwletleriniň tennis sporty boýunça ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy meýilleşdirilýär:

Türkmenistan, Bahreýn Patyşalygy, Kamboja Patyşalygy, Guam Territoriýasy, Eýran Yslam Respublikasy, Yrak Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Mongoliýa döwleti, Mýanma Birleşigi Respublikasy, Oman Soltanlygy, Saud Arabystan Patyşalygy, Singapur Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Ýemen Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri.

Ýaryşyň netijesinde 3 sany döwlet Dewisiň Kubogynyň Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň III sebitleýin toparynda bäsleşmek mümkinçiligini gazanarlar.

Suratlar

Hyzmatdaşlar