06 – 12-nji
sentýabry 2021ý.

00

GÜN

00

SAG

00

MIN

00

SEC

Aziŷa we Okeaniŷa
sebitiniñ IV
toparynyñ ýaryşy

Kamboja döwletinde geçirilen maslahat.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryşlary geçirmek baradaky meselelere garaldy. Maslahatyñ dowamynda çykyş edenler Türkmenistanda tennis sportunyñ durnukly ösdürilýändigini hem-de milli federasiýamyzYñ ITF we ATF bilen berk hyzmatdaşlyk saklaýandygyny belläp geçdiler.

Suratlar

Hyzmatdaşlar