06 – 12-nji
sentýabry 2021ý.

00

GÜN

00

SAG

00

MIN

00

SEC

Aziŷa we Okeaniŷa
sebitiniñ IV
toparynyñ ýaryşy

Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy.

Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde hünärmen Andreý Dowmatow gatnaşdy. Ýaryşyň netijesinde ildeşimiz Kakajan Baýramgeldiýew iň gowy sekizlige girmegi başardy.  

Suratlar

Hyzmatdaşlar