06 – 12
September 2021

00

DAYS

00

HRS

00

MIN

00

SEC

Asia/Oceania Group IV

Structure

Chairman of the Tennis Federation of Turkmenistan:

Azat Myradov

Deputy Chairman of the Tennis Federation of Turkmenistan:

Malikguly Mammetgulyvev

Secretary General of the Tennis Federation of Turkmenistan:

Eziz Dovletov

Members of the Board of the Tennis Federation of Turkmenistan:

Azat Myradov

Malikguly Mammetgulyvev

Eziz Dovletov

Zuleyha Matnazarova

Jennet Hallyveva

Batyr Durdyyev

Nazar Atajanov

Mirali Gasanov

Ata Eyeberdivev

The coaching staff of the members of the Tennis Federation of Turkmenistan:


Mirali Gasanov

Jennet Hallyveva

Veronika Azizova

Olga Simonyan

Nelli Voynich

Aygul Karajayeva

Igor Zubkov

Atlymyrat Gurbanov

Hajymyrat Charyyev

Gurbangeldi Sahedov

Myratgeldi Mammetniyazov

Amanguly Begenchev

Gurbanberdi Gurbanberdiyev

Begmuhammet Mommayev

Yevgeniy Molchanov

Umarahat Hummetova

Yuriy Rogusskiy

Dovletbike Matjanova

Hayrulla Hojanov

Babamyrat Mammatrasulov

Genjebay Jumamuradov

Nejep Aytbayev

Oksana Romanenko

Rovshankul Yazdanov

Atajan Allakulyyev

Meylis Orazmuhammedov

Andrey Dovmatov
Photos

Partners