TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Kamboja döwletinde geçirilen maslahat.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryşlary geçirmek baradaky meselelere garaldy. Maslahatyñ dowamynda çykyş edenler Türkmenistanda tennis sportunyñ durnukly ösdürilýändigini hem-de milli federasiýamyzYñ ITF we ATF bilen berk hyzmatdaşlyk saklaýandygyny belläp geçdiler.

Biziň hyzmatdaşlarymyz