TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy.

Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde hünärmen Andreý Dowmatow gatnaşdy. Ýaryşyň netijesinde ildeşimiz Kakajan Baýramgeldiýew iň gowy sekizlige girmegi başardy.

Biziň hyzmatdaşlarymyz