TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarda.

Türkmen hünärmenleriniñ halkara ýaryşlarynda emin hökmünde gatnaşmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmen tennis boýunça tälimçi Andreý Dowmatow Andijan(Özbegistan) şäherinde Halkara Tennis Federasiýasy tarapyndan geçirilen 18 ýaş we ondan kiçi türgenleriñ arasynda geçirilen ýaryşda eminlik edendigini aýtmak bolar. Tegeran şäherinde ITF tarapyndan geçirilen okuw-maslahatyna hem türkmen wekilleri gatnaşyp, olaryň arasyndan hünärmenimiz Jennet Hallyýewa II tälimçilik derejesine eýe boldy.

Biziň hyzmatdaşlarymyz