TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Özbegistanda okuw-türgenleşigi.

Özbegistanyň we Türkmenistanyň Tennis federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyñ çäginde, türkmen türgenleri goňşy döwletde okuw-türgenleşigini geçdiler. Okuw-türgenleşik ýygnayşygynyň dowamynda türkmen türgenleri ATF tarapyndan guralan 14 ýaşly we ondan kiçi bolan türgenleriñ arasyndaky halkara ýaryşynda çykyş etdiler. Ýaş tennisçi ildeşimiz Mariýa Atamyradowa Özbegistan döwletiniň türgeni bolan A. Petrowa garşy ýarym finala çykmaga başardy.

 

Biziň hyzmatdaşlarymyz