TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmen tennisçi gyzlar ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa saýlama oýunlarda bürünç medal gazandylar

Описание: C:\Users\User\Downloads\280223-1.jpg

 

Türkmen tennisçi gyzlar ýaşy 16-a çenli ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa Aziýa/Okeaniýa saýlama zolagyndan Kolomboda geçirilen saýlama oýunlarda bürünç medala mynasyp boldular.

Ýaryşa deslapky tapgyrda dört topara bölünen 16 topar gatnaşdy. Olaryň hersinden güýçlüleriň ikisi utulan-çykdy tapgyryna çykýardy.

         Milli Tennis federasiýasynda «AA»-nyň habarçysyna aýtmaklaryna görä, bu ýaryşda Merýem Muhammedowa, Aýşa Bekbulatowa we Natalýa Martynowa Türkmenistana wekilçilik etdiler. Türkmenistanyň birinji raketkasy Ýuriý Rogusskiý ýygyndynyň kapitany wezipesini ýerine ýetirdi.

Ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynda ildeş gyzlarymyz gyrgyzystanly boýdaşlaryndan 0:3 hasabynda utuldylar, Saud Arabystanynyň ýygyndysyny 2:1, Omanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, «D» toparda 2-nji orny eýelediler.

         Utulan-çykdy tapgyrda gyzlarymyz Malaýziýanyň ýygyndysyny 3:0 hasabynda ynamly utsalar-da, ýarym finalda meýdança eýeleri – Şri-Lankaly tennisçilerden 1:2 hasabynda asgyn geldiler, olar finalda gyrgyzystanly gyzlary 2:1 hasabynda utup, saýlama ýaryşda ýeňiş gazandylar.

3-nji orun ugrunda duşuşykda Türkmenistanyň ýygyndysy Singapuryň toparyny 3:0 hasabynda utup, bürünç medala eýe boldular. Ýekelikde Merýem Muhammedowa we Aýşa Bekbulatowa degişlilikde Joan Hiden 7:6, 6:3 hem-de Erin Liden 6:2, 6:2, bilelikde Natalýa Martynowa we Merýem Muhammedowa Erin Liden hem-de Summer Liden 6:3, 6:3 hasabynda rüstem gelip, toparymyza ýeňiş getirdiler.

Billi Jin King Kubogy ýaryşy zenanlaryň arasynda iri halkara ýaryşydyr. Halkara tennis federasiýasy (ITF) ýaryşyň guramaçysydyr. 1963-2020-nji ýyllarda ýaryş Federasiýanyň Kubogy diýlip atlandyrylýardy, 2020-nji ýylyň sentýabrynda oňa amerikaly tennisçi zenan Billi Jin Kingiň ady berildi. Ýaşy 16-a çenli tennisçi gyzlar hem ululardan aýry toparda bu ýaryşyň baýragy ugrunda bäsleşýärler.

Bu ýaryş bilenem Şri-Lankada geçirilen ýaryşlar tapgyry tamamlandy, olaryň birinde ̶ ýaşy 14-e çenli oýunçylaryň arasynda ITF World Junior Tennis Championship ýaryşynda Türkmenistanyň ýetginjekler we gyzlar toparlary bürünç medal eýelediler. Şeýlelikde, iki ýaryşda türkmen tennisçileri bürünç medallaryň 9-syna mynasyp boldular.

 

«AA»-nyň habarçysy

Biziň hyzmatdaşlarymyz