TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmenistanyň tennis boýunça zenanlar ýygyndysy Billi Jin King ýaryşynyň sebitleýin bölegine gatnaşar

24 ― 29-njy iýul aralygynda zenanlaryň arasynda tennis boýunça abraýly ýaryşlaryň biri bolan Billi Jin King kubogynyň Aziýa we Okeaniýa sebitiniň II toparçasynyň duşuşyklary geçiriler. Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçiriljek duşuşyklarda «B» toparçanyň wekilleri hökmünde Türkmenistanyň, Täze Zelandiýanyň, Indoneziýanyň, Şri-Lankanyň, Mongoliýanyň we Malaziýanyň ýygyndylary gatnaşar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasyndan berlen habara görä, türkmen ýygyndysyny Aýşa Bikbulatowa, Bahar Toýmyradowa, Ilima Guseýnowa, Maral Ahmedowa, Natalýa Martynowa we Sabrina Rahmanowa dagylar düzýär.

Türkmen ýygyndysynyň kapitany we baş tälimçisi Türkmenistanyň sport ussady, ýurduň erkekler ýygyndysynyň agzasy, ITF-iň halkara derejeli tälimçisi Ýuriý Rogusskidir.

Billi Jin King kubogy 1963-nji ýylda esaslandyryldy. Ýaryş 2020-nji ýyldan bäri ady rowaýata öwrülen amerikaly tennisçi Billi Jin Kingiň hatyrasyna atlandyrylýar. Ýaryşy Halkara tennis federasiýasy gurnaýar.

Çeşme: https://turkmenportal.com

Biziň hyzmatdaşlarymyz