TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty badalga aldy

Paýtagtymyzda şu gün badalga alan tennis boýunça Türkmenistanyň çempionatyna Aşgabatdan we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 150 töweregi ýaş türgen ýygnandy.

14 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň gatnaşýan bäsleşigi köpugurly «Aşgabat» stadionynyň meýdançalarynda geçirilýär.

39 ýaşly milli emin, halkara «Level 1» tälimçilik derejeli Ýewgeniý Molçanowyň baş eminliginde ýekelikde we jübütlikde geçirilýän birinjiligiň ýeňijileri kesgitlener.

Tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty her ýyl geçirilýän möhüm ýaryşlaryň biridir, ýaryşda 14 ýaşdan 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda ýurdumyzyň ýaşlar toparlarynyň düzümi kesgitlener.

pen-icon«AA»-nyň habarçysy

Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm

Biziň hyzmatdaşlarymyz